Loading...


Om Cordovan Career


Cordovan Career är ett affärsområde inom Cordovan Communication som arbetar med människorna i organisationen. Det vill säga med både rekrytering, ledarskap och verksamhetsutveckling. Vårt erbjudande bygger på lång erfarenhet, beprövade metoder och mätbara effekter. Genom att frigöra den inneboende potential som finns hos medarbetarna hjälper vi våra kunder att förverkliga visioner, utveckla affärerna och få rätt saker att hända. Vårt erbjudande bygger på lång erfarenhet, beprövade metoder och mätbara effekter.

Genom ett nära samarbete med reklambyrån Cordovan Communication har vi tillgång till en rad nya och effektiva verktyg inom digitala och sociala medier, storytelling, film mer mera.Rekrytering

Vi ser på rekrytering ur ett helhetsperspektiv och arbetar med både totalrekrytering, urval och search. Våra medarbetare har en lång erfarenhet av rekrytering med speciellt fokus på personbedömning.Ledarskap

Ett effektivt verktyg för att utveckla människor i deras olika yrkesroller är handledning och utbildning. Vi erbjuder därför både individuell coachning men även nätverk inom ledarskap.Verksamhetsutveckling

Vi hjälper organisationer att förverkliga deras visioner, mål och strategier. I arbetet använder vi såväl traditionella workshops som virtuella metoder och verktyg.

Teamet

På vårt kontor i Göteborg arbetar en unik sammansättning av kompetenser. Allt från psykologer och beteendevetare till reklamkreatörer och experter på så väl PR som digitala medier.

Johanna Wållgren

Rekryteringskonsult/PR/Social media
+46 (0) 708 53 78 48
johanna.wallgren@cordovan.se

Mikael Hansson

Senior konsultPer Hamström

Senior konsult


Läs mer om Per >>

Lina Hultén

PR/Sociala medier–ansvarig
+46 (0)700 92 00 17
lina.hulten@cordovan.se

Anders Bernwald

Senior konsult
070-764 02 96
anders.bernwald@cordovan.se

Rekrytering och urval

För att få rätt saker att hända i organisationen krävs rätt människor. Människor med rätt kompetens, rätt personlighet och rätt värderingar. Inom Cordovan ser vi rekrytering ur ett helhetsperspektiv, som en del av ledar- och organisationsutvecklingen med sikte på att förverkliga företagets vision, mål och strategier.

Vårt erbjudande

Cordovans specialister på rekrytering och urval är alla legitimerade psykologer eller har beteendevetenskaplig utbildning. Samtliga har lång erfarenhet av rekrytering med speciellt fokus på personbedömning. Flera arbetar också med ledarutveckling.

Notera att det alltid är en och samma person som ansvarar för och genomför samtliga steg i rekryteringsprocessen. Något som är ovanligt i de här sammanhangen, men som vi bedömt som viktigt för att kunna kvalitetssäkra hela processen.

 

Produkter

Inom Cordovan arbetar vi huvudsakligen med rekrytering på tre sätt: 

  • Totalrekrytering – hela rekryteringsprocessen. 
  • Urval – testning, djupintervjuer, referenstagning och uppföljning. 
  • Search.

Givetvis kan även enskilda delar av dessa tre processer genomföras och anpassas till uppdragsgivarens egna processer, krav och önskemål.

Nya vägar för rekrytering

Genom ett nära samarbete med systerföretaget Cordovan Communication kan vi hjälpa våra kunder med både rekryteringsprocessen, målgrupps- och omvärldsanalys men även med kampanjidéer som väcker målgruppens nyfikenhet.


Kreativitet är nyckeln